Een onderzoeksproject, gecoördineerd door de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie (G.V.S.A.).
Aanleiding en Doelstelling: Het "Project Winkel" werd in 2001 opgestart en heeft de bedoeling om op grond van een degelijke interdisciplinaire erfgoedinventaris, een cultuurhistorisch beleidsdocument voor deze meest noordelijke Gentse deelgemeente, Sint-Kruis-Winkel, voor te stellen. De aanleiding voor dit project was de "herontdekking" van de vermoedelijk 15e- of16e-eeuwse glasramen tijdens de restauratiewerken van de H.Kruiskerk van Sint-Kruis-Winkel. Oude glasramen uit die periode zijn immers wegens de godsdienstoorlogen van de 16e- en de 17e eeuw, uiterst zeldzaam.
Het onderzoek, waarvoor een drietal jaar werd uitgetrokken, bestaat o.a. uit: inventarisatie van de bestaande kennis, nieuwe terreinprospecties of een zoektocht naar belangrijke archeologische vindplaatsen, nieuw archiefonderzoek en een grondige studie van het tot nu toe bewaard gebleven cultureel erfgoed.
Naast de G.V.S.A. en de Gentse Universiteit steunt dit project voornamelijk op lokale medewerkers. Zo maakt ook onze Heemkundige Kring "Oud Wachtebeke" , met Luc. De Maesschalck, Guy Hoebeke en Eddy Van Acker, deel uit van het "Project Winkel".

home