Onze tijdschriften en jaarboeken

*Driemaandelijks tijdschrift "De Vierschaar"

Ons eerste tijdschrift verscheen in het voorjaar van 1974 onder de naam "Driemaandelijks Mededelingsblad van de Heemkundige Kring "Oud Wachtebeke", en bestond toen uit een 10-tal bladzijden. Dit evolueerde tot een 16 à 20 bladzijden (A4-formaat!!) "dik" tijdschrift, en omvat nu naast enkele vaste onderwerpen, meestal enkele kleinere artikels. Eén van de voornaamste troeven van het huidige tijdschrift is de rubriek "Opsporing verzocht". Hierin worden oude foto's gepubliceerd waarbij de medewerking van onze leden wordt gevraagd bij het herkennen van personen en/of gebeurtenissen. Verder is er de rubriek "De Belleman" met recente nieuwsberichten van de redactie.

Sinds 2002 wordt ons driemaandelijks tijdschrift verspreid onder de naam "De Vierschaar", dit naar de in de 16e eeuw opgerichte schepenbank of vierschaar te Wachtebeke. Zowel Wachtebeke als (Sint-Kruis)-Winkel maakten tijdens het Ancien Régime deel uit van het Ambacht Assenede. Toen echter tussen 1545 en 1563 de Sasse Vaart gegraven werd, werden hierdoor beide dorpen van hun hoofdplaats Assenede gescheiden. Deze geografische splitsing van het Ambacht Assenede was één van de voornaamste redenen waarom de parochianen van Wachtebeke en (Sint-Kruis)-Winkel in 1579 de toestemming verkregen om een aparte vierschaar op te richten. Deze vierschaar vormt zo een belangrijk symbool voor de geschiedkundige verbondenheid van beide dorpen in ons werkgebied.

home